Strona główna | Aktualności | Zbiór (290) zadań z rozwiązaniami (z Analizy matematycznej 1) w Internecie.
 
Od 18.10.2016, w Internecie (na stronach Otwartych Zasobów Edukacyjnych Politechniki Wrocławskiej), zamieszczane są pierwsze filmy ( z nagranych 45 ) - Zbiór (290) zadań z rozwiązaniami (z Analizy matematycznej 1(rozwiązaniami prezentowanymi "na żywo"). 
Dany temat jest poprzedzony krótkim "kompendium" wiedzy . 
Autorem zbioru i rozwiązującym te zadania (przykłady) jest doc. dr Janusz Górniak z Wydziału Matematyki naszej Uczelni.

Zbiór ten dedykujemy studentom (tak kierunków technicznych jak i Matematyki i Matematyki Stosowanej), uczniom oraz wszystkim miłośnikom i pasjonatom matematyki.
Można go znaleźć na stronie OZE PWr   
lub  strona PWr  http://pwr.edu.pl/  zakładka  e_Learning

Pierwsze filmy (są już na stronie www) ( 0- Wprowadzenie oraz  odcinki 1 - 6 dotyczą Ciągów liczbowych i ich granic, a odcinki 7-10 dotyczą Granic funkcji czyli jest to materiał, który "przerabiamy" w 4 i 5  tygodniu semestru). 

W najbliższych dniach dodane będą kolejne odcinki (Funkcje ciągle, Pochodna funkcji, Zastosowania pochodnej funkcji, Badanie przebiegu zmienności funkcji, Wzór Taylora i Maclaurina, Całka nieoznaczona, Całka oznaczona, Zastosowania całki oznaczonej) dla których scenariusz został oparty o typowe listy zadań oferowane studentom Politechniki Wrocławskiej i "pojawią się" tam, na portalu OZE, przed wykładem i ćwiczeniami z danego tematu.

Zbiór ten zawiera spis treści a każdy z odcinków również "wewnętrzny" spis treści z możliwością dostępu bezpośrednio do danego przykładu (zadania z rozwiązaniem) oraz do zawartego tam "kompendium" niezbędnej wiedzy
(gdyby zbiór nie uruchomił się, to przed pierwszym użyciem należy "kliknąć" kombinację klawiszy   Ctrl+F5).


PS.  Filmy TV (90) z wykładami z Analizy matematycznej 1, również doc. Janusza Górniaka, znajdują się na tym samym portalu pod adresem:Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-14 11:07
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty