Menu
 
 
 
Strona główna | Aktualności | Informacje dla kandydatów 2017-2018
 
Informacje dla kandydatów przyjętych na studia w rekrutacji 2017/2018

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ TECHNICZNO-INŻYNIERYJNYInformacje dla kandydatów przyjętych na studia w rekrutacji 2017/2018


 1. Zapraszamy na spotkanie „Poznaj swoją uczelnię”: sekretariat toku studiów (dziekanat); bibliotekę; dom studencki; regulaminy – studiów, pomocy materialnej, zasady zamieszkania w DS; odbiór legitymacji studenckich, itp.
  Politechnika Wrocławska w Wałbrzychu ul. Armii Krajowej 78
  Piątek  29.09.2017r., godz.10.00

 2. Rok akademicki rozpoczyna się 2 października 2017r. zajęciami dydaktycznymi zgodnie z semestralnym planem zajęć dostępnym w gablotach wydziałowych oraz na stronie www.walbrzych.pwr.edu.pl.

 3. Wnioski o stypendia socjalne i inne fundusze pomocy materialnej należy składać osobiście  w Wałbrzychu pok. 112 na drukach uczelnianych z potwierdzonym przez właściwy Urząd Skarbowy zaświadczeniem  o dochodach członków rodziny.
  Wysokość stypendiów jest zróżnicowana i zależy od wysokości dochodu. Kategorie i stawki stypendiów ukażą się w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów.
  Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.walbrzych.pwr.edu.pl  lub w sekretariacie toku studiów tel. 748478656.

 4. Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim należy składać w sekretariacie toku studiów do 5 września 2017r. na drukach uczelnianych dostępnych w sekretariacie oraz na stronie www.walbrzych.pwr.edu.pl.
  W domu studenckim można zamieszkać od dnia 29 września 2017r.

 5. W dniu 29 września 2017r. otrzyma Pan/i legitymację studencką. Opłatę za legitymację wnosi się na indywidualne konto studenta. Numer indywidualnego konta studenta wygeneruje system EDUKACJA.CL (jest to numer inny od numeru konta rekrutacyjnego).
  Oryginał dowodu wpłaty  należy złożyć w sekretariacie toku studiów przy odbiorze legitymacji.

       
Dziekan

Doc. dr inż. Andrzej Figiel
 
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty